BasisoptiesDe cel iSTEM Inkleuren heeft een pakket uitgewerkt voor een coherente invulling van de basisopties STEM-wetenschappen en STEM-technieken in het tweede jaar van de eerste graad van het secundair onderwijs. Het pakket bestaat uit 6 projecten, waarvan er één een langlopend project is om zo de leerlingen de kans te geven om ook eens te proeven van een biologisch onderzoek. Binnen elke project kunnen accenten gelegd worden afhankelijk van de basisoptie. 

istem
Elk project is ontworpen vanuit de eindtermen en de leerplandoelstellingen van de verschillende onderwijsnetten en uiteraard volgens de iSTEM-didactiek. Het geheel van de projecten is zo opgevat dat de leerlingen met de vele aspecten van STEM kunnen kennismaken. De modules voor het eerste trimester zullen uitgerold kunnen worden vanaf september mits het volgen van een voorziene bijscholing die gepland wordt in de maand augustus. Tijdens deze bijscholing zal ook het gefinaliseerde leermateriaal beschikbaar gesteld worden.
De collega's van EduBROn (UAntwerpen) meten de effectiviteit van het materiaal dat ontwikkeld wordt en doen dit met een afname van een pre- en een posttest bij de leerlingen. 

Aanpassingen aan de coronasituatie

Vele leerkrachten zijn nu al overbelast zijn en doen alles om de gevolgen van de Coronasituatie voor hun leerlingen zoveel mogelijk te beperken. Daarom heeft de cel beslist om de projecten van het eerste trimester zelf meer ontwikkelwerk op zich te nemen, al dan niet in nauwe samenwerking met Teaching Design Teams. 

Coaches van de cel zijn op dit ogenblik aan het werken aan scripten (incl evaluatievormen, materialenlijsten,…) voor de projecten van het eerste trimester. Als je school interesse heeft om hierop in te tekenen, neem dan gerust contact op met contact@istem.be. Het materiaal wordt tegen een kleine vergoeding ter beschikking gesteld tegen september. De enige voorwaarden zijn de deelname aan de bijscholing in de loop van de maand augustus, het respecteren van de creative commons en de deelname aan de pre-en posttesten. De school engageert zich ook tot het geven van de nodige feedback op de projecten tijdens intervisies, zodat de cel de bundels kan verbeteren naar de toekomst toe. 


Corona
Bijscholing basisopties
Gedurende de zomervakantie worden de laatste handen gelegd aan het ontwikkelde materiaal voor de basisopties STEM-wetenschappen en STEM-technieken voor het eerste trimester. Eind augustus worden er in samenwerking met verschillende onderwijskoepels bijscholingen opgezet om STEM-leerkrachten, pedagogische begeleiders en adviseurs verder te informeren over het ontwikkeld materiaal en de bijhorende didactiek. Het materiaal zal op dat moment ook volledig worden vrijgegeven. 

Voor meer informatie en voor registratie rond deze bijscholingen kan u terecht op de deze pagina.


Corona


Al het materiaal zal eind augustus beschikbaar gemaakt worden! Op deze manier kunnen leerkrachten in alle vertrouwen het begin van het volgend schooljaar tegemoet gaan.

Interesse? Neem contact op met ons (contact@istem.be)