30 mei 2022
Ontleen gratis de tekenrobots van Dwengo vzw in de bibliotheek en breng STEM in de klas

Met WeGoSTEM enthousiasmeert Dwengo leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs voor techniek en informaticawetenschappen. We dagen de kinderen uit om een creatieve kunst-robot die zelfstandig kan tekenen, te bouwen en te programmeren. Zo leren ze heel wat STEM-vaardigheden van techniek tot computationeel denken.

30 mei 2022
 


WEGOSTEM voor de derde graad van het basisonderwijs

Ontleen gratis de tekenrobots van Dwengo vzw in de bibliotheek en breng STEM in de klas

Met WeGoSTEM enthousiasmeert Dwengo leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs voor techniek en informaticawetenschappen. We dagen de kinderen uit om een creatieve kunst-robot die zelfstandig kan tekenen, te bouwen en te programmeren. Zo leren ze heel wat STEM-vaardigheden van techniek tot computationeel denken.

Het ontstaan van WeGoSTEM

In 2017, tijdens de jury presentaties van Young ICT Lady of the Year-kandidaten, kwamen 3 van de kandidaten met elkaar in gesprek. Al snel werd duidelijk dat de reden van deelname aan SheGoesICT dezelfde was: hun eigen passie delen door leerlingen te enthousiasmeren voor STEM. Diezelfde dag besloten de 3 om samen een activiteit op poten te zetten. Een eerste proefworkshop, die inhoudelijk al werd samengesteld door Dwengo vzw, ging door in een Gentse school op internationale vrouwendag.

Die proefworkshop zag er goed uit, en we besloten er een groot initiatief van de maken met als eerste focus: duizenden kinderen deze workshop aanbieden op school, tijdens de EU Code Week in oktober. Om dat te realiseren bundelden we de didactische kennis en ervaring van Dwengo met het enthousiasme en netwerk van de SheGoesICT-kandidates. Samen trainden we 300 vrijwilligers die per 3 graag voor één dag voor de klas wilden staan om een robot workshop te bouwen. Het nodige materiaal brachten we naar de scholen, en pikten we daar weer op. Met de hulp van subsidie en sponsoring uit de industrie konden we op die manier zo’n 4000 kinderen bereiken.

Professionaliseren van de aanpak

WeGoSTEM organiseren gaf veel voldoening, het was snel duidelijk dat we er een jaarlijks initiatief van wilden maken. Dat vroeg om een professionalisering van de aanpak. Vanaf 2018 zetten we vooral in op een eigen website waar vrijwilligers en scholen zich konden registreren. Zo konden we de planning voor een groot deel automatiseren. Ook de WeGoSTEM-kit vroeg om een verbetering. We leerden uit de feedback van de vrijwilligers en pasten het materiaal aan.

We konden ons bereik in de EU Code Week in 2018 en 2019 nog vergroten, met respectievelijk meer dan 5000, meer dan 7000 kinderen werd het een groot succes! Vanaf 2018 breidden we naast Vlaanderen en Brussel ook uit naar Wallonië, en zelfs in Griekenland vond WeGoSTEM plaats. Net als in 2017 zetten we extra in op scholen waar, meer dan gemiddeld, kinderen met een kansarme achtergrond school lopen. Zo bereikten we telkens voor 30 % kinderen met een kansarme achtergrond. Ook bleven we aandacht hebben voor een goede meisjes-jongensverhouding en zijn we fier dat de vrijwilligers voor 40 % vrouwelijk zijn!

De impact van COVID

COVID verplichtte ons om na te denken over een geheel andere aanpak. Met vrijwilligers naar scholen gaan, lukte niet. Daarom besloten we in te zetten op een ‘teach-the-teacher’-principe. We ontwikkelden een online leerpad zodat de leerkrachten zichzelf konden voorbereiden en de workshop zelf konden geven in de klas. Het materiaal brachten we nog steeds naar de scholen. Elke leerkracht kreeg een online “buddy”, één van de meer ervaren vrijwilligers van de vorige jaren. In plaats van pure focus op EU Code Week spreidden we het initiatief in 2020 over het gehele schooljaar 2020-2021.

We kregen positieve feedback van de leerkrachten, en de buddies lieten ons weten dat er amper vragen kwamen. De basis van het online leerpad zat goed, en werd nog verder verbeterd.

Vanaf 2021 besloten we om de aanpak niet meer terug als voorheen te maken, maar om de aanpak verder te herdenken. We werken opnieuw met een (beperktere) versie van WeGoSTEM tijdens de EU Code Week, met een nog sterkere focus op kansarme kinderen. Tijdens de rest van het schooljaar kan nu élke school gebruikmaken van het ondersteunend didactisch materiaal, en bovendien het robotmateriaal gratis ontlenen in één van de bibliotheken waarmee we een samenwerking opzetten. Om het materiaal nog teoegankelijker te maken heeft Dwengo ondertussen een online simulator ontwikkeld die op elke computer of Chromebook kan gebruikt worden. Scholen kunnen nu met hun eigen laptops of Chrombooks werken.

Meer info? Het leerpad van WeGoSTEM vind je ophttps://dwengo.org/wegostem/. Informatie over de bibliotheken waar je het materiaal kan ontlenen vind je op het einde van dit leerpad.