Wie zijn we?

De cel iSTEM Inkleurenis een consortium van Vlaamse universiteiten en hogescholen, gecoördineerd door Prof. dr. ir. Wim Dehaene (KU Leuven) en gesubsidieerd door het Departement Onderwijs. De kerntaak van de cel is de disseminatie van de principes van de iSTEM-didactiek, die gebaseerd op de onderzoeksresultaten en de expertise in STEM-onderwijs van de leden van de cel.

De activiteiten van de cel zijn gericht op het Secundair Onderwijs en gaan van bijscholingen voor leerkrachten, coaching van leerkrachtenteams, scholen en scholengemeenschappen en -groepen, over de verspreiding van STEM-projecten tot het verkennen van nieuwe uitdagingen in de vertaling van de STEM-eindtermen naar de klascontext.

Voor het basisonderwijs verwijzen wij u graag naar onze collega's van STEM voor de basis.

 

 

De cel iSTEM bundelt Vlaamse expertise in STEM-onderwijs

De cel iSTEM Inkeuren heeft leden vanuit de vijf associaties van het hoger onderwijs:

 

Dit zijn we allemaal...