Extra informatie en documentatie

We zetten in op innovatie en professionalisering

We houden je op de hoogte - iSTEM

We houden je op de hoogte

Onze snel veranderende samenleving zorgt voor een transformatie van de arbeidsmarkt. Onderwijs kan niet achterblijven. Inzetten op innovatie en professionalisering geldt ook voor de STEM-aanpak.

Daarom houden we je in deze rubriek graag op de hoogte over thema’s als InnoVET, STEM@school, de basisopties STEM. 

Leermateriaal voor InnoVET:

een stap dichterbij de arbeidsmarkt

In samenwerking met VTI Sint-Rembert in Torhout en Hogeschool VIVES werd het project "Slimme school 2.0" uitgewerkt rond IoT (Internet of Things) binnen InnoVET (Innovatieve opleidingen in Vocational Education and Training) van het Departement Onderwijs en Vorming.

InnoVET
Sint Rembert scholengroep
iSTEM
bruggen slaan - iSTEM

Bruggen slaan tussen onderwijs en bedrijfswereld

Dit en andere InnoVET-projecten richten zich naar scholen met bso- of tso- richtingen en wil leerkrachten en leerlingen vertrouwd maken met de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. InnoVET wil de noden van morgen mee vormgeven in het onderwijs van vandaag. Het project zorgt voor meer innovatieve projecten en een bijbehorend beleid. Bovendien kan InnoVET stimuleren dat het bestaande aanbod van lesmateriaal en methodieken (meer) gebruikt wordt. 

Innovatie gaat om meer dan louter technologische evoluties. 21ste-eeuwse vaardigheden zullen in de toekomst nog aan belang winnen. InnoVET wil nadenken over de rol van de nieuwe VET-leerkracht en de rol van de leerling daarbij. De nieuwe manier van werken doet ons onvermijdelijk stilstaan bij de afbakening van de grenzen tussen onderwijs en de bedrijfswereld. InnoVET wil daar attent voor zijn.

Er valt heel wat te ontdekken

Maximaal gebruik van educatief en opensource materiaal en software

In het kader van iSTEM-onderwijs werd er mee aan het project "Slimme school 2.0" gewerkt rond IoT. Er werd een lessenpakket ontwikkeld voor leerkrachten en leerlingen in de richtingen Industriële wetenschappen, Elektriciteit-Elektronica en Industriële ICT. 
Het resulterende materiaal is vrij beschikbaar voor leerkrachten op deze website en op KlasCement.

Alle onderdelen van een IoT-omgeving komen voor in het cursusaanbod: van het opmeten van sensordata met Arduino tot het visueel weergeven op een cloudplatform of eigen server met Raspberry PI. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van educatief en opensource materiaal en software.

Arduino
open source materiaal iSTEM