Aan de slag met iSTEM

Wie zijn we?
De interassociatie-cel “iSTEM inkleuren” bundelt de expertise van belangrijke academische spelers in het STEM-verhaal in het secundaire onderwijs: KU Leuven, UCLL, Arteveldehogeschool, UAntwerpen, VUB en AUHL.

Wij vertegenwoordigen een brede expertise gaande van academisch onderzoek tot ervaring met het werkveld, met als extra dimensies het uitvoeren van effectiviteitsmetingen en aandacht voor kansengroepen.

Edubron Universiteit Antwerpen
STEM-steunpunt Brussel
Vlaams Lerend Netwerk STEM SO
Wat doen wij?
Samen met leerkrachten werken wij aan leermodules die de leerlingen uitdagen om met de vele i’s van iSTEM – interactief, innovatief, ingenieus interdisciplinair en integrerend – aan de slag te gaan en ondersteunen wij secundaire scholen in het ontwikkelen van lesmateriaal aangepast aan de nieuwe eindtermen in de eerste graad (2019) en in TSO en BSO (2021).
Hoe doen wij dat?
Voor je met iSTEM op je school begint, moet je een antwoord zoeken op vragen als: Wat is iSTEM? Waarom willen we iSTEM? Voor wie is iSTEM? Hoe pakken we het aan? Om deze onderwijsvragen te beantwoorden en iSTEM op school en in de klas vorm te geven, werd het Inkleurmodel voor het STEM onderwijs ontwikkeld.

STEM@school
Dit is het vertrekpunt van waaruit de Teacher Design Teams, samen met de coach, met de ‘COOL voor iSTEM’-methodologie iSTEM-lesmateriaal kunnen ontwikkelen. Deze methode is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van het STEM@school-project.

In de eerste fase ontwikkelen wij met een aantal Teacher Design Teams iSTEM-proof materiaal. Later zal dit materiaal breder uitgerold worden in testscholen.