De cel iSTEM

Samen STEM sterker maken

De cel iSTEM bundelt Vlaamse expertise in STEM-onderwijs

De "i" van iSTEM staat voor vele dingen, één daarvan is interassociatie. De cel 'iSTEM inkleuren' bundelt namelijk de expertise rond STEM voor het secundair onderwijs in Vlaanderen die aanwezig is bij de vijf associaties hoger onderwijs. Deze werking wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs en Vorming via de VLUHR.

Ons overkoepelend doel is de professionalisering van STEM-leerkrachten zowel pre-service (in samenwerking met de lerarenopleidingen) als in-service. Professionalisering in het kader van de cel iSTEM kan nog het best samengevat worden als: 'leerkrachten de handvaten geven die ze nodig hebben om het interdisciplinair karakter van STEM aan hun leerlingen aan te leren.'

Het centrale gegeven in de werking van de cel is dan ook het bijscholen en coachen van ‘Teacher Design Teams’ (TDT’s). We leiden leerkrachten op om zelf aan de slag te gaan. Het lesmateriaal dat hieruit resulteert wordt natuurlijk gekoesterd en online ter beschikking gesteld. Het dient als inspiratie en zorgt ervoor dat leerkrachten niet altijd vanaf een wit blad moeten vertrekken. Het vat ook de ‘good practices’ samen.

Tijdens de eerste drie jaar van de cel werd veel tijd en energie geïnvesteerd in een collegiale samenwerking tussen de leden die uit de verschillende associaties komen en die elk hun eigen expertise in de schaal konden leggen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

●    COOL voor iSTEM (KU Leuven)
●    Inkleurmodel (UCLL)
●    STEMOOV (AUHL)
●    Design thinking (AHS)
●    Computationeel denken (UGent)
●    Taalsensitieve aanpak diversiteit (STEM-steunpunt Brussel)
●    Onderzoekende school (VUB)
●    Effectiviteitsmetingen (UAntwerpen)

De complementariteit van deze expertise van de partners is in eerste instantie een garantie voor een stijgende groeicurve van de individuele coaches en de finetuning van de iSTEM-methodologie van de cel. 
 

De leden van de cel iSTEM Inkleuren

HUB voor STEM

De iSTEM-cel werkt nauw samen met vele externe partners binnen het Vlaamse STEM-landschap zoals lerarenopleidingen, RTC's, pedagogische begeleidingsdiensten, enzovoort. We zijn kind aan huis bij velen van hen en omgekeerd. Op deze manier functioneren we als HUB voor STEM in het secundair onderwijs in Vlaanderen. 

Heb je interesse in STEM voor het basisonderwijs? Neem dan zeker eens een kijkje bij onze collega's van 'STEM voor de basis'.

 

Onze externe partners

Er valt heel wat te ontdekken
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten
STEM-Onderwijs Vlaanderen
MOS
Alimento
InnoVET
STEM voor de basis
STEM-steunpunt Brussel
Dwengo
KlasCement
RTC Limburg
RTC Oost-Vlaanderen
RTC West-Vlaanderen
TA@3D
CNO Antwerpen
Brightlab
New partner
New partner