• by:
  • June 27th, 2021
  • Category: InnoVET, robotics, eco-systemen
IoT, slimme school 2.0

Slimmer door technologie

InnoVET - Eco-systemen - Robotics

IoT, slimme school 2.0

Uitdaging:
Dit leermateriaal is ondersteunend voor een uitdaging naar keuze waarbij er nood is aan een IoT-systeem. Een voorbeeld is een automatisch serre-systeem waarbij sensoren en actuatoren voor temperatuur en luchtvochtigheid gebruikt worden.

 


IoT, slimme school 2.0 - Innovet, iSTEM

Foto door methodshopUnsplash


Het project IoT, slimme school 2.0

Projectfiche

De projectfiche IoT, slimme school 2.0 geeft een totaaloverzicht van de structuur van het project alsook de belangrijkste kenmerken zoals doelgroep en uitdaging. Het bevat een overzicht van alle aparte documenten binnen het project.
Download de projectfiche hier.

Projecthighlight

Dit leermateriaal kan flexibel ingezet worden in elk project waarbij waarbij er nood is aan een IoT-systeem en onderdelen ervan kunnen ook gebruikt worden voor andere technologie- of STEM-projecten.

Projectdocumenten

Alle documenten (o.a. deelcursussen) zijn voor de leerkracht gebundeld op een website: https://stem-ict.be/
Te gebruiken onder de gebruikerslicentie: Creative Commons BY, NC, SA.

Projectkenmerken

Projectkenmerken IoT, slimme school 2.0, InnoVET, iSTEM

Lees hier wat deze kenmerken betekenen.

Afwerkingsgraad

afwerkingsgraad istem

Lees hier wat dit betekent.


Leren ontwikkelen en van elkaar leren: de leersessies

Tijdens de studiedag (i)STEM, what else - iSTEM-methodologie en uitgewerkte projecten op 23 maart 2022, is er een workshop rond dit project (ronde 3 - workshop 3.04), waarin een iSTEM-coach en een leerkracht het project toelichten en jou praktische tips geven om met dit project aan de slag te gaan.

Alle informatie en inschrijvingen via CNO Antwerpen: 
www.uacno.be/21STM999

leersessies iSTEM
Geboeid door dit project?

In die mate dat je nog meer wilt weten over zaken als leerlingenbegeleiding of evaluatie? Of inspirerende tips of zelfs mogelijke valkuilen? Stuur een mailtje naar contact(at)istem.be en we brengen je in direct contact met de STEM-leerkracht(en) die de auteur(s) is/zijn van dit project. Verzoeken hiervoor zijn altijd van harte welkom! 

geboeid door project iSTEM