iSTEM en computationeel denken

De collega's van UGent hebben een uitgebreide website gemaakt met informatie over computationeel denken:
https://www.aiopschool.be/computationeeldenken/