COOL voor iSTEM

Een systematische, wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelmethodologie om met een Teacher Design Team (TDT) zelf iSTEM-leermateriaal te ontwikkelen? Dat is wat COOL voor iSTEM te bieden heeft. Deze procesbegeleiding verloopt in verschillende fasen, ontdek ze alle vijf hieronder!
Ontdek hier alle fasen van de "COOL voor iSTEM" methodologie om het ontwikkelproces van een Teacher Design Team te ondersteunen om kwalitatief leermateriaal voor iSTEM-onderwijs te realiseren.
COOL voor iSTEM
Fase 1

Contextanalyse

De eerste stap om te ontwikkelen is het in kaart brengen van de context van de leerlingen en de school. Dit bevat belangrijke aspecten zoals doelgroep, eindtermen, voorkennis, interesses, etc. 

Fase 2

Themaselectie

Op basis van de output van de contextanalyse wordt er gebrainstormd over een passend en relevant thema. Om de uitwerking hiervan te ondersteunen moet er gegarandeerd worden dat het STEM-team voldoende multidisciplinair is om de ontwikkeling verder uit te werken.

Fase 3

Brainstorm

De grote brok van het ontwikkelproces. Hier wordt er gewerkt aan de centrale uitdaging van het project, aan de leerdoelen en aan het ontwerpen van de gepaste leeractiviteiten om deze doelen te behalen.

Fase 4

Rapportering

Feedback en feedforward zijn belangrijk om verder te evolueren. Hier wordt het voorontwerp van het project kritisch onder de loep genomen door anderen en worden de nodige aanpassingen gedaan. Het format van het ondersteunende leermateriaal wordt vastgelegd.

Fase 5

Ontwikkeling

In deze fase worden het script voor het project en een syllabus met ondersteunend leermateriaal uitgewerkt.

Referentie

Gedetailleerde informatie over COOL voor iSTEM kan gevonden worden in het gepubliceerde onderzoek op de volgende referentie:

De Meester, J., De Cock, M., Langie, G., & Dehaene, W. (2021). The Process of Designing Integrated STEM Learning Materials: Case Study towards an Evidence-based Model. European Journal of STEM Education, 6(1). https://doi.org/10.20897/ejsteme/11341 

Ecosysteem voor iSTEM

iSTEM-leermateriaal ontwikkelen gebeurt in een goed ecosysteem.