Visie op iSTEM

Dankzij STEM hebben intussen heel wat scholen in Vlaanderen hun leerlingen laten kennismaken met deze interessante ‘drieling’ Science, Technology-Engineering en Mathematics. Alleen lijkt het dat deze drielingzussen in de programma’s van het secundair onderwijs elk op een eigen eiland leven …
Interactie tussen S, TE en M
Daar willen we iets aan veranderen, omdat we sterk geloven dat het onderwijs in elk van deze disciplines beter wordt door hun onderlinge samenwerking. Omdat we overtuigd zijn dat continue wisselwerking tussen S, TE en M leidt tot meer voorschrijdende inzichten en belevingsvolle momenten bij de jongeren.

STEM in een i-kleedje
Die ‘verwevenschappelijke’ verbetering hebben we benoemd als iSTEM, waarvan de i op de eerste plaats staat voor interactie, maar evenzeer voor interdisciplinair, integrerend leren, ingenieus, intrigerend, innovatief, …

Tussentijds rapport van de cel iSTEM inkleuren
De cel iSTEM inkleuren heeft na haar eerste 9 werkingsmaanden een tussentijds rapport opgesteld met de stand van zaken en de toekomstige planning. Dit rapport kan hier worden geraadpleegd.

Na haar eerste werkingsjaar heeft de cel een nieuw rapport ingediend, hetwelk hier kan geraadpleegd worden.

De aanvraag om het project te verlengen met 2 jaar werd recent goedgekeurd door de minister.
iSTEM, eerste graad
  • May 5th, 2020

iSTEM-aanbod projecten basisopties eerste graad


De cel "iSTEM inkleuren" ontwikkelt een aantal projecten voor de basisopties STEM-wetenschappen en STEM-technieken.

iSTEM
  • March 13th, 2020

iSTEM-project Hydroponics binnenklastuin


De cel "iSTEM inkleuren" heeft samen met X Plus te Lommel een STEM-project ontwikkeld voor de eerste graad. Leer er hier alles over!

iSTEM
  • February 1st, 2020

INSPIRED BY STEAM - Een studiedag van de associatie KU Leuven


De wicked problems van de 21e eeuw vragen vaak een complex antwoord. Naast de groeiende aandacht voor STEM in het onderwijs, is iedereen ervan bewust dat innovatief en creatief denken even essentieel is om duurzame oplossingen te bedenken. Inzetten op creativiteit is niet zo moeilijk als je denkt. Overwin je drempelvrees en ontdek hoe je leerlingen en studenten met STEAM inspireert. Waar en wanneer? Te Leuven op 20 februari 2020. Meer informatie is te vinden op de website waar je ook gratis kan inschrijven: https://associatie.kuleuven.be/events/steam

iSTEM
  • October 25th, 2019

Epos organiseert STEM-dag voor het secundair onderwijs


Epos stimuleert en ondersteunt samenwerking, internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming. Epos is het Nationaal Agentschap voor het Erasmus+ programma in Vlaanderen en organiseert op 8 november 2019 in VAC Leuven een studiedag STEM IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Via een aantal presentaties en korte workshops kan je te weten komen wat de betrokken scholen opgestoken hebben van hun Europese werking en ideeën opdoen voor jouw eigen klaspraktijk. Ook de cel "iSTEM inkleuren" zal daar een presentatie geven om haar werking en doelen in het Vlaamse STEM-landschap te verduidelijken.