Visie

Dankzij STEM hebben intussen heel wat scholen in Vlaanderen hun leerlingen laten kennismaken met deze interessante ‘drieling’ Science, Technology-Engineering en Mathematics. Alleen lijkt het dat deze drielingzussen in de programma’s van het secundair onderwijs elk op een eigen eiland leven …

Waarom STEM?

Er zijn drie goede redenen om aan STEM te doen:

  • Ten eerste heeft elke burger in onze snel evoluerende en hoogtechnologische maatschappij nood aan een basisvorming STEM, ook wel 'STEM for all' genoemd. We moeten allemaal mee en mogen niemand achterlaten.
  • Ten tweede is er een grote vraag naar STEM-professionals om de complexe problemen waarmee we geconfronteerd worden mee te helpen oplossen, want STEM is hier zeker een deel van de oplossing. Denk maar aan duurzaamheid, ecosystemen, vergrijzing, afval, gezondheid, enzovoort. Veel en sterke STEM-profielen op de arbeidsmarkt zijn dan ook meer dan welkom!
  • En ten derde: STEM is gewoonweg ook boeiend, leuk en interessant om te leren en te doen!
Waarom STEM?
Interactie iSTEM

Interactie tussen S, TE en M

Binnen de cel 'iSTEM inkleuren' leggen we de nadruk op integratie van STEM-leerinhouden over de verschillende STEM-disciplines heen. Deze bestaan op school vaak volledig los van elkaar waardoor veel waardevolle linken tussen de vakken ontbreken en onbenut blijven. Daar willen we iets aan veranderen, omdat we sterk geloven dat het onderwijs in elk van deze afzonderlijke disciplines beter wordt door een sterkere onderlinge samenwerking en omdat we overtuigd zijn dat continue wisselwerking tussen S, T, E en M leidt tot meer voorschrijdende inzichten en belevingsvolle momenten bij de jongeren. Lees hier in meer detail over de achterliggende visie rond geïntegreerde STEM.

STEM in een i-kleedje

Die ‘verwevenschappelijke’ verbetering hebben we benoemd als iSTEM, waarvan de i op de eerste plaats staat voor interactie, maar evenzeer voor interdisciplinair, integrerend leren, ingenieus, intrigerend, innovatief, inclusief,  … 

iSTEM
Wat we doen - iSTEM

Wat doen wij?

Samen met leerkrachten werken wij aan leermodules die de leerlingen uitdagen om met de vele i’s van iSTEM – interactief, innovatief, ingenieus, interdisciplinair en integrerend – aan de slag te gaan.

Verder ondersteunen wij secundaire scholen in het ontwikkelen van lesmateriaal, aangepast aan de nieuwe eindtermen in de eerste graad (2019) en in TSO en BSO (2021). 

Hoe doen wij dat?

Voor je met iSTEM op je school begint, moet je een antwoord zoeken op vragen als: Wat is iSTEM? Waarom willen we iSTEM? Voor wie is iSTEM? Hoe pakken we het aan?

Om deze onderwijsvragen te beantwoorden en iSTEM op school en in de klas vorm te geven, werd het Inkleurmodel voor het STEM onderwijs ontwikkeld.

Dit is het vertrekpunt van waaruit de Teacher Design Teams, samen met de coach, met de ‘COOL voor iSTEM’-methodologie iSTEM-lesmateriaal kunnen ontwikkelen. Deze methode is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van het STEM@school-project.

In de eerste fase ontwikkelen wij met een aantal Teacher Design Teams iSTEM-proof materiaal. In een volgende fase rollen we dit materiaal breder uit in testscholen.

relevante samenhang iSTEM
Gratis, gebruiksvriendelijk leermateriaal

Gratis, gebruiksvriendelijk leermateriaal

Het leermateriaal en bijhorende projectfiches voor iSTEM kan je makkelijk en gratis downloaden op de projectpagina van deze website. Dit materiaal werd ontwikkeld werd door Teacher Design Teams (TDT's) van verschillende scholen, telkens met ondersteuning van de cel iSTEM. 

Gebruik het leermateriaal op joùw maat

Pas het leermateriaal toe op jouw specifieke context en maak het echt van jou, dat is echt de bedoeling! Hou hierbij rekening met de Creative Commons licentie die hieronder beschreven wordt. 
Let er wel bij op dat de rode draad doorheen het project niet te sterk wijzigt anders rafelt de achterliggende gedachte rond STEM uiteen. Om goede STEM te geven als leerkracht is niet zozeer het leermateriaal wel de gebruikte didactiek vooral van belang. Het leermateriaal dat hier ter beschikking wordt gesteld geeft een gemakkelijke aanzet om mee aan de slag te gaan als je al ervaring hebt met iSTEM-didactiek. 

Heb je behoefte aan bijscholing rond iSTEM-didactiek? Kijk dan eens onder de rubriek Vorming voor interessante leersessies. Of laat je stem horen via contact(at)istem.be.

 

Leermateriaal - istem
Delen met en leren van elkaar, daar wordt iedereen beter van!

Delen met en leren van elkaar, daar wordt iedereen beter van!

Door onderling ervaringen, leermateriaal en ideeën te delen kunnen we samen op een efficiënte manier grotere stappen voorwaarts nemen. We ondersteunen dan ook een deelcultuur in het onderwijslandschap zodat leerkrachten niet telkens opnieuw vanaf nul moeten starten om een project te ontwikkelen. Een bestaand project herwerken, bouwstenen van een bestaand project gebruiken in een nieuw project, gewoon een bestaand project zelf uittesten in je eigen context en nadien je aanpassingen en ervaringen delen, willen we sterk aanmoedigen en faciliteren. Heb je interesse om met andere leerkrachten ervaringen te delen in kleine, efficiënte intervisiesessies? Dan organiseert de cel iSTEM inkleuren dat graag! Contacteer ons op contact(at)istem.be.

Er valt heel wat te ontdekken

Ondersteunende organisaties

Om het interdisciplinaire STEM-onderwijs verder te ontwikkelen en/of te implementeren, kunnen iSTEM-cel en leerkrachten rekenen op de expertise en ervaring van Edubron, STEM Steunpunt BXL, STEM@school en het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO. 

Edubron Uinversiteit Antwerpen
stemsteunpuntbrussel
Stem@School
Vlaams Lerend Netwerk STEM SO

Gebruikerslicentie

Dit materiaal werd door de cel iSTEM Inkleuren en Teacher Design Teams van verschillende scholen ontwikkeld en wordt ter beschikking gesteld onder het Creative Commons license

Creative Commons license

Dit betekent dat je bent vrij om:

  • het werk te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat;
  • het werk te bewerken, te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken.

De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt. 

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding. De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk. 
  • Niet commercieel. Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden. 
  • Gelijk delen. Als je het werk hebt geremixt, veranderd of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk. 
  • Geen aanvullende restricties. Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.