Vorming

Blijf op de hoogte. Blijf geïnspireerd.

Altijd boeiend

Een praktische training in iSTEM-didactiek? Een leersessie over hoe een school een STEM-project succesvol in de praktijk heeft omgezet? Naar naar informatie over STEM-gerelateerde vormingsinitiatieve?

Op deze pagina bundelen we zoveel mogelijk informatie.

vorming iSTEM
STEM-materiaal ontwikkelen hoeft niet ingewikkeld te zijn

Geef je STEM en ben je nog op zoek naar lesmateriaal?
In dit driedaags traject coachen we leerkrachten binnen het secundair leerplichtonderwijs in de ontwikkeling van STEM-projecten (interdisciplinair, maatschappelijk relevant, vanuit de leefwereld van de leerlingen).

Meer informatie

 

 

STEM-projecten evalueren

STEM-projecten evalueren is voor iedereen moeilijk. Wat moet je evalueren? Hoe moet je evalueren? Hoe hou je de werklast onder controle? Hoe rapporteer je?
De cel iSTEM inkleuren heeft een evaluatie-instrument uitgewerkt voor STEM-projecten en wil je enkele handvaten aanreiken om een haalbare, transparante en efficiënte manier van evaluatie uit te werken voor jouw STEM-project.
In deze nascholing maak je uitgebreid kennis met het evaluatie-instrument. Je past het toe op jouw eigen STEM-project.

Meer informatie

 

 STEM-concepten, hoe begin je eraan?

De STEM-concepten werden als overkoepelende concepten opgenomen in de eindtermen voor de tweede en derde graad in alle richtingen. Wat zijn die STEM-concepten? Wat doe je ermee? Hoe breng je die in de klas? Aan de hand van een aantal interactieve opdrachten wordt didactisch materiaal uitgewerkt dat meteen inzetbaar is.

Meer informatie

 

 

Inhoudelijke bijscholingen

Als je meer wilt weten over je aan een bepaald iSTEM-project moet beginnen, kan je je inschrijven voor een inhoudelijke bijscholing.