Andere interessante vormingen

ONLINE - Bijeenkomst Lerend Netwerk KIKS

Het is de bedoeling om tijdens deze bijeenkomst ervaringen uit te wisselen over het werken met KIKSin de klas. Wie heeft wat al uitgeprobeerd? Wat zijn de ervaringen? Hoe zijn de leerpaden opgebouwd?

We kunnen er eventuele noden ontdekken en u hebt de mogelijkheid om vragen te stellen.

Wie kan inschrijven? Leerkrachten die reeds KIKS gebruiken of gebruikten in de klas, en leerkrachten die een eerste kennismaking met KIKS wensen.

Inschrijven via deze link.

Organisatie: Dwengo vzwUGent en iSTEM

Workshop Computationeel denken in jouw lessen en in STEM

Omschrijving: Computationeel denken helpt om de digitale wereld te begrijpen. Complexe, maatschappelijk relevante problemen worden best aangepakt door interdisciplinaire STEM-teams.  Deze nascholing toont je hoe je dit naar de klas brengt. De bedoeling is om jullie vertrouwd te maken met de basisideeën van computationeel denken en STEM-onderwijs, en vooral om jullie concreet op weg te helpen.

Locatie: iGent Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 126, 9052 Gent – lokaal James Maxwell

Datum: 8 februari 2022

Tijd: 9 u-16 u

 

Alle info op https://istem.be/blog/computationeel-denken-in-de-klas/?lid=6738