STEM-concepten

Hoe begin je eraan?

 

 

 

 

Sterk STEM onderwijs focust op een gelimiteerd aantal disciplinaire kernideeën en verbindende concepten. Deze verbindende concepten helpen de STEM-lerenden om kennis van de verschillende disciplines te verbinden in een samenhangende en wetenschappelijke ondersteunende kijk op de wereld. 

Deze verbindende concepten of STEM-concepten werden als overkoepelende concepten opgenomen in de eindtermen voor de tweede en derde graad in alle richtingen. Wat zijn STEM-concepten? Wat doe je ermee? Hoe breng je die in de klas? Aan de hand van een aantal interactieve opdrachten wordt didactisch materiaal uitgewerkt dat meteen inzetbaar is.

 

 

Op dit ogenblik zijn er geen bijscholingen gepland.